Velkommen til

Veteranprosjektet BIDRAG

Veteranprosjektet BIDRAG jobber for å synliggjøre, anerkjenne og støtte militære veteraner fra internasjonale operasjoner og deres familier. Prosjektet arrangerer ulike arrangementer og aktiviteter for veteraner og deres familier, kulturelle arrangementer som bygger opp rundt veteransaken, og støtter også veteraner med praktisk støtte rundt spørsmål om økonomi, skatt, søknad om erstatning etc.

 

Vi jobber i utgangspunktet med veteraner bosatt i Vestmar (Kragerø og Drangedal) og Grenland (Skien,Porsgrunn, Bamble) samt kommunene Gjerstad og Risør i Agder, men vi forsøker å bidra der vi kan også utenfor disse kommunene. Det er et mål at prosjektet etterhvert skal dekke hele Telemark, deler av Agder, Vestfold og Buskerud men dette avhenger naturligvis av at vi kan finne lokale representanter i disse områdene.

 

Prosjektet har som første mål å kunne invitere veteraner og deres familier som ikke har økonomisk anledning til å reise på ferieturer, til en sommerleir i Kragerø der de kan treffe andre veteranfamilier og tilbringe noen feriedager sammen med andre i samme situasjon. Vi ønsker også på litt sikt å bygge opp en lokal "krigskasse"  som kan bistå veteraner som har behov for økonomisk nødhjelp.

 

Videre arrangerer vi aktiviteter for veteraner, hvor formålet er å aktivisere disse, og trekke dem inn i et fellesskap av likesinnede. Eksempel på slike aktiviteter er fluefiske, pistolskyting, rafting m.m.

Prosjektet disponerer en hytte/støl på Raulandsfjellet som brukes til aktiviteter for veteraner og deres familier.

 

Vi jobber også direkte med støtte til veteraner og deres familier, blant annet organiserte vi utdeling av matkasser og julegaver for syv lokale veteranfamilier som hadde behov for litt ekstra hjelp i julen 2019. Dette er noe vi ønsker å fortsette med videre.

 

Veteranprosjektet BIDRAG er ikke en formell del av noen av de etablerte veteranorganisasjonene og er helt frittstående både politisk og økonomisk. Prosjektet samarbeider imidlertid gjerne med både NVIO, SIOPS, NROF, Forsvarets Veterantjeneste, Forsvarsforeningen, Folk & Forsvar etc, der dette er praktisk og formålstjenlig. Prosjektet drives 100% på frivillig basis og ingen midler brukes til lønn e.l.

Vi har fra 2020 åpnet for medlemskap i prosjektet. Les mer på vår medlemskapsside.

All støtte mottas med takk:

Vipps: 585430

Bank: 26103727145

Ønsker du å bidra til jobben vi gjør? 

Vi trenger frivillige, både på styrenivå, som delprosjektledere eller -medarbeidere, eller rett og slett bare som generell støttespiller en gang i blant.

Kontakt oss hvis du vil være med å bygge prosjektet!

 

© 2020 Veteranprosjektet BIDRAG

Tlf: 466 67 856

kontakt@bidrag.org